OPŁATY

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 sierpnia 2017 roku.

 

Opłaty:

MTC – 15 SZCZYTÓW – trasa piesza: 100 zł za zawodnika

MTC – 30 SZCZYTÓW – trasa piesza: 140 zł za zawodnika

MTC70 – RAJD PRZYGODOWY: 250 zł za zespół

MTC130 – RAJD PRZYGODOWY: 350 zł za zespół

 

Świadczenia:

MTC - TRASY PIESZE

Udział w zawodach.

Tracking GPS on-line w trakcie zawodów.

Pamiątkowy medal dla finiszerów.

Zakwaterowanie w warunkach turystycznych (karimata+śpiwór).

Komplet map.

Numery startowe.

Ciepły posiłek i napój po zakończeniu zawodów.

Nagrody dla najlepszych zawodników.

Obsługa foto.

Zabezpieczenie medyczne.

MTC - TRASY RAJDOWE

Udział w zawodach.

Tracking GPS on-line w trakcie zawodów.

Pamiątkowe medale dla finisherów.

Zakwaterowanie w warunkach turystycznych (karimata+śpiwór).

Komplet map.

Numery startowe.

Kajaki, wiosła i kapoki na czas odcinków kajakowych.

Ciepły posiłek i napój po zakończeniu zawodów.

Transport sprzętu do i ze stref zmian,

Nagrody dla najlepszych zespołów.

Obsługa foto.

Zabezpieczenie medyczne.

Przygotowanie  i obsługa zadań specjalnych.

 

 

Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem (najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2017) na konto:

42 1090 2590 0000 0001 2993 2584
(BZ WBK)
Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo

Tytuł wpłaty: MTC + NAZWA ZESPOŁU

Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu organizatorów są możliwe na następujących warunkach:

– w przypadku rezygnacji ze startu do 10 sierpnia zostanie zwrócone 100% kwoty wpłaconego wpisowego minus 1 zł,

– w przypadku rezygnacji ze startu do 21 sierpnia zostanie zwrócone 50% kwoty wpłaconego wpisowego,

– rezygnacja po 21 sierpnia, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

– do 28  sierpnia zawodnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby startującej po wcześniejszym skutecznym dostarczeniu danych tej osoby.